Vùng cung cấp dịch vụ mạng 5G
Vùng cung cấp dịch vụ thoại

Vùng cung cấp dịch vụ mạng 4G

Vùng cung cấp dịch vụ mạng 3GTổng công ty Viễn Thông MobiFone
Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone

  • Địa chỉ: Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam